Contact

Address: No.107 Daxiangchong Road, Shawan Town Panyu District Guangzhou, Guangdong P.R. China


Phone: 0086 20 34832702


Fax: +86-0086 20 34832721


Zip code: 511483


Email: sales@gzdongsu.cn gs-sales@gzdongsu.cn